Het perfecte tuig voor Re-Trail-Dog Teun.

En als er dan al een heleboel tuigen zijn geprobeerd en er deze jonge stabij Teun niets past, is het tuig van Speurlijn.nl een geschenk uit de hemel. Het zit Teun als gegoten en hij kan er mee heerlijk speuren zonder dat hij gaat hijgen of het tuig hem belemmerd. Stichting Re-Trail Dogs is erg blij met het tuig, aangezien wij deze stichting een warm hart toe dragen hebben we het tuig aan hun geschonken.

De missie van Re-Trail Dogs is herplaats honden plezier en hulp bieden door het aanbieden van o.a. speurtrainingen. Met de hoop dat het honden kan helpen zo spoedig mogelijk een fijn thuis te geven.

We willen je aandacht vragen voor deze bijzondere stichting van Nella Mastenbroek, zodat zij steeds meer herplaatshonden en hun verzorgers belangeloos kan helpen.

Iedere donatie, klein of groot is ontzettend welkom en wordt ingezet om het leven van herplaatshonden te verrijken en ondersteunen of om kennis te delen.

Je kunt deze stichtingen steunen door geld over te maken naar:

Rekeningnummer NL43 ABNA 0619520841 t.n.v. Stichting Re-Trail Dogs

Meer weten over Re-Trail-Dogs: www.re-traildogs.nl

NB. Teun heeft inmiddels een fijn huisje gevonden. 


           Write a comment

Please login or register to comment